lagbilde

Om oss

Kamperhaug er et eiendomsutviklingsselskap som leverer nøkkelferdige boliger til sine kunder. Selskapets virksomhet foregår i hovedsak i Østfold og Akershus, men er ikke begrenset til dette området da vi også har levert prosjekter på Sørlandet.

Kamperhaugs overordnede mål er å ha fornøyde kunder. Vi tror at dette kan oppnås ved å levere kvalitetsboliger til fornuftige priser i populære områder.

Historie

Kamperhaug ble etablert av Lasse Fosby og hadde sitt første driftsår i 2012. Navnet «Kamperhaug» stammer fra navnet på gården som lå der selskapet i dag har sine kontorer, langs Rokkeveien på Klavestadhaugen i Sarpsborg. Tilholdsstedet har blitt en viktig del av selskapets identitet, og flere av de ansatte har tilknytning til området.

Virksomhet

Vår forretningsmodell er å kjøpe tomter i populære områder for videre å prosjektere og bygge gode boliger som markedet etterspør. Vi gjennomfører ofte regulerings- og prosjekteringsprosessene internt, mens vi benytter lokale underentreprenører i bygningsarbeidet. Selskapet sitter derfor på store deler av verdikjeden og er avhengig av ansatte innenfor et bredt spekter av faggrupper.

Våre ansattressurser består av landskapsarkitekt, arkitekt, prosjektledere, salgsapparat, sammen med økonomifunksjon og daglig leder. Vi tror at bred faglig kompetanse sikrer god fremdrift og forutsigbarhet i prosjektene vi gjennomfører.

Vårt overordnede økonomiske mål er å ha en lønnsom drift og samtidig opprettholde en solid balanse. Dette gir oss fleksibilitet og mulighet til å ta fatt på gode tomteområder der kundene ønsker å bo.

Samfunnsansvar

Vi er opptatt av at vår verdiskapning skal påvirke menneskene, samfunnet og miljøet rundt oss på en god måte. I Kamperhaug satser vi på lokale underentreprenører. Dette gir oss mulighet til å bygge langsiktige relasjoner, noe som skaper forutsigbarhet og bidrar til en god utvikling i lokalsamfunnet.

Åpenhetsloven

Fra og med 1. juli 2022, med innføringen av den nye åpenhetsloven, vil vi sikre at det er åpen og allmenn tilgang til opplysninger angående hvordan vi ivaretar fundamentale menneskerettigheter og verdige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Gjennom vår årlig redegjørelse vil vi gi innsyn i våre aktsomhetsvurderinger og tiltak.

Etiske retningslinjer

Vi har utarbeidet våre egne etiske retningslinjer som tydeliggjør vårt engasjement, samt forpliktelsene til vår leverandørkjede, for å sikre høye standarder innen forretningsetikk, respekt for menneskerettigheter og opprettholdelse av verdige arbeidsforhold.

Kamperhaug Boligutvikling AS

Rokkeveien 41, 1743 Klavestadhaugen (Google Maps)

Org. nr. 898 130 282

www.kamperhaug.no